Informační deska

Pozvánky na valnou hromadu a sdělení

Dokument Datum uložení
Pozvánka na valnou hromadu, která se koná dne 21.5.2020 ve 12:00 hodin v sídle společnosti. 20.4.2020
Spolufinancování projektu "Energeticky úsporná opatření Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. jídelna a ubytovna" Evropskou unií. 8.6.2020
Spolufinancování projektu "Energeticky úsporná opatření Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s." Evropskou unií. 25.2.2019
Stanovy společnosti schválené na valné hromadě 11.5.2017 25.7.2018

Výroční zprávy a dokumenty

Dokument                                                                              Datum uložení
2019 Rozvaha - aktiva 11.3.2020
2019 Rozvaha - pasiva 11.3.2020
2019 Výkaz zisky a ztráty 11.3.2020
2019 Příloha k závěrce 11.3.2020
2018 Rozvaha - aktiva 29.3.2018
2018 Rozvaha - pasiva 29.3.2018
2018 Výkaz zisky a ztráty 29.3.2018
2018 Příloha k závěrce 29.3.2018
2017 Rozvaha - aktiva 9.5.2018
2017 Rozvaha - pasiva 9.5.2018
2017 Výkaz zisky a ztráty 9.5.2018
2017 Příloha k závěrce 9.5.2018
2016 Rozvaha 29.3.2017
2016 Výkaz zisky a ztráty 29.3.2017
2016 Výroční zpráva 29.3.2017
2015 Rozvaha 22.3.2016
2015 Výkaz zisky a ztráty 22.3.2016
2015 Příloha k závěrce 22.3.2016
2015 Výroční zpráva 22.3.2016
2014 Rozvaha 25.4.2015
2014 Výkaz zisky a ztráty 25.4.2015
2014 Příloha k závěrce 25.4.2015
2014 Výroční zpráva 25.4.2015
2013 Rozvaha 14.5.2014
2013 Výkaz zisky a ztráty 14.5.2014
2013 Příloha k závěrce 14.5.2014
2013 Výroční zpráva 14.5.2014

 

Publikováno  08.06.2020