Navýšení cen obědů od 1.12.2021

Vážení zákazníci,
vzhledem k rychle se zvyšujícím cenám surovin a zároveň zvyšujícím se cenám energií jsme nuceni k navýšení současné ceny za stravování. Nová cena byla zkalkulována na 100,-Kč.

K navýšení ceny dojde od 1.12.2021 .

Pevně věříme, že důvody jsou pochopitelné.