Výroba a služby

Charakteristika podniku

  Společnost hospodaří v jihovýchodní části plzeňského kraje v okrese Plzeň-jih na přibližně 2850 ha zemědělské půdy.

 Veškerá půda je zařazena do oblasti LFA se zhoršenými přírodními podmínkami.

 Z celkové obhospodařované výměry je přibližně 850 hektarů luk a pastvin. 

   Většina tržeb je dosahována z produkce mléka. 

 

 

 

Publikováno  09.02.2014