KONTAKTY

Zásady ochrany oznamovatelů

UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (O WHISTLEBLOWINGU)

Společnost Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje následující informace.

1. Možnosti oznamovatele podat oznámení 

Oznamovatel podle Zákona může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

1.  písemně, a to v listinné podobě na poštovní adresu příslušné osoby uvedenou níže anebo na emailovou adresu příslušné osoby uvedenou níže, nebo  
2.  ústně, a to telefonicky na telefonické číslo příslušné osoby uvedené níže, nebo  
3.  na žádost oznamovatele osobně, na předem sjednané schůzce s příslušnou osobou uvedenou níže

Doporučujeme pro oznámení využít náš bezpečný vnitřní oznamovací systém. Společnost Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. přísně dodržuje všechny zásady ochrany oznamovatelů a chrání oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.  Všechna oznámení jsou objektivně a nezávisle prošetřena, na základě zjištěných skutečností jsou přijímána nápravná opatření. Příslušná osoba zachová důslednou mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, zajistí posouzení oznámení, doporučí vhodná opatření pro nápravu oznámeného porušení právních předpisů a předejití takovým porušením v budoucnu. Příslušná osoba rovněž oznamovateli poskytne zpětnou informaci, jak bylo oznámení posouzeno a jaká opatření byla přijata.  

Oznamovatel má dále možnost obrátit se s oznámením na Ministerstvo spravedlnosti, a to prostřednictvím zabezpečeného formuláře na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, emailu oznamovatel@msp.justice.cz anebo telefonicky na čísle 221 997 840. Rovněž na Ministerstvu spravedlnosti si lze sjednat schůzku s pověřeným zaměstnancem za účelem osobního podání oznámení. V podrobnostech odkazujeme na informace poskytované Ministerstvem spravedlnosti na www.justice.cz.  

2. Příslušná osoba   

Příslušnou osobou podle Zákona určila společnost Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. advokáta Mgr. Dušana Havlenu, jehož kontaktní údaje jsou:

Poštovní adresa: Mgr. Dušan Havlena, advokát, J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná
Emailová adresa: d.havlena@ak-havlena.cz  
Telefonní číslo: (+420) 722 905 684  

3. ​Vyloučení přijetí oznámení od osob, které pro naši společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost   

Společnost Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, tj. závislou práci v pracovněprávním poměru, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.